ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਏ.ਆਈ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਏਆਈ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ AI ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ AI ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਨ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਟਬੋਟਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ AI ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:

ਗੱਲਬਾਤ ਏਆਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ

 1. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  ਕਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 2. ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

  ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਟੀਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਮੂਡ, ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਟਬੋਟਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 3. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ AI ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 4. ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰਾਈਜਿੰਗ

  ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

 5. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬੋਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 6. ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

  ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 7. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟਸ

  ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਅਤੇ NLP ਅਤੇ ML ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ML ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।

 • ਇਰਾਦਾ: ਇਹ ਇੱਕ AI ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ AI ਸਿਸਟਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਇਕਾਈਆਂ: ਵਿਲੱਖਣ ਕੀਵਰਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਖੇਪ, ਆਦਿ।
 • ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ: 'ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ'?

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ AI ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ:

ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ

ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। AI ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

EHR ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। EHR ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ AI ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ AI ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨਲ AI ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਪ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅੱਜ!

[ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ AI ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਈਡ]

ਸਮਾਜਕ ਸ਼ੇਅਰ